Jelenlegi hely

Befektetési célú ingatlan ~ IAS 40

A befektetési célú ingatlant bérbeadási és vagy tőkefelértékelődési, vagy akár mindkét céllal tartják, ezáltal a befektetési célú ingatlan a gazdálkodó egység többi eszközétől függetlenül generál cash flow-kat. Ez különbözteti meg egyébként a saját használatú ingatlantól. Például:az ingatlan által az áruk előállítása, és vagy a szolgáltatások nyújtása, és vagy igazgatási célú használata olyan cash-flow-kat hoz létre, amely nem csak és kizárólag magának az ingatlannak tulajdoníthatóak, hanem a termelési és vagy a szolgáltatási folyamatban használt más eszközöknek is betudható.

A standard konkrét példákat sorol fel a befektetési célú ingatlanra, illetve arra, ami nem befektetési célú ingatlan...

Tehát befektetési célú ingatlan például…

 • a földterület, amelyet a tőke hosszú távú felértékelődésére tartanak (nem pedig a szokásos üzletmenet keretében, rövid távon megvalósuló eladásra)
 • a pillanatnyilag még nem meghatározott jövőbeni hasznosításra tartott földterület, vagyis amikor a gazdálkodó egység még nem döntötte el, hogy a földterületet saját használatú ingatlanként vagy a szokásos üzletmenet keretében rövid távon megvalósuló eladás céljaira kívánja-e felhasználni
 • a gazdálkodó egység tulajdonában lévő (vagy a gazdálkodó egység által pénzügyi lízing keretében tartott) és egy vagy több operatív lízing keretében lízingbe adott épület
 • az olyan épület, amely pillanatnyilag üresen áll, de amelyet operatív lízing keretében történő lízingbe adásra tartanak
 • a befektetési célú ingatlanként való jövőbeni hasznosítás céljából építés vagy fejlesztés alatt álló ingatlan

 

Nézzük az ellenpéldákat, vagyis  ami nem befektetési célú ingatlan...

Nem befektetési célú ingatlan például...

 • a szokásos üzletmenet keretében eladásra szánt ingatlan
 • eladás érdekében az építés vagy fejlesztés alatt álló ingatlan
 • az olyan ingatlan, amit kizárólag a közeljövőben történő későbbi elidegenítés, vagy fejlesztés és továbbértékesítés céljából szereztek meg (ezekre az IAS 2 Készlet standard vonatkozik)
 •  harmadik fél részére épített vagy fejlesztett ingatlan, ugyanis a harmadik fél részére épített vagy fejlesztett ingatlanokra az  IAS 11 Beruházási szerződések standard vonatkozik
 • a  saját használatú ingatlan (a saját használatú ingatlanokra az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard vonatkozik)
 • az olyan ingatlan, amelyet saját használatú ingatlanként történő jövőbeni hasznosításra tartanak
 • egy pénzügyi lízing alapján lízingbe adott ingatlan

 


Szerző: Farkas Krisztina

közzétéve: 2017.08.31.

Ez a blogbejegyzés a közzététele óta nem frissült, előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves...

 


 

AJÁNLOTT BLOGBEJEGYZÉS:

Melyek a hatályos standardok?
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, nyilvánosan közzétett beszámolók
Csereügylet ~ IAS 16