Jelenlegi hely

Melyek a hatályos standardok?

HATÁLYOS STANDARDOK

Az alábbi táblázatban találod a hatályos „EU” IFRS® standardokat, vagyis az Európai Unióban, és így Magyarországon is hatályos

  • nemzetközi számviteli standardokat
  • nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat

 

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK
IAS 1  Pénzügyi kimutatások prezentálása
IAS 2  Készletek
IAS 7  Cashflow kimutatások
IAS 8  Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák
IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események
IAS 11 Beruházási szerződések
IAS 12 Nyereségadók
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS 17 Lízingek
IAS 18 Bevételek
IAS 19 Munkavállalói juttatások
IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele
IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
IAS 23 Hitelfelvételi költségek
IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek
IAS 26 Nyugdíjazási juttatási programok elszámolása és beszámolása
IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások
IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések
IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban
IAS 31 Közös vállalkozásokban lévő érdekeltségek
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok bemutatása
IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség
IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás
IAS 36 Eszközök értékvesztése
IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
IAS 38 Immateriális javak
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés a fedezeti elszámolásokra vonatkozó egyes rendelkezések kivételével
IAS 40 Befektetési célú ingatlan
IAS 41 Mezőgazdaság
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK
IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása
IFRS 2 Részvényalapú kifizetés
IFRS 3 Üzelit kombinációk
IFRS 4 Biztosítási szerződések
IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek
IFRS 6 Az ásványkincsek feltárása és felmérése
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek
IFRS 8 Működési szegmensek
IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások
IFRS 11 Közös szerveződések
IFRS 12  Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele
IFRS 13 Valós értéken történő értékelés

 

2018.01.01-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ STANDARDOK

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK
IFRS 9   Pénzügyi instrumentumok
IFRS 15  Vevői szerződésekből származó árbevételek

Az új standardok befogadása maga után vonja egyes standardok módosítását, illetve hatályon kívül helyezését.

 

2018.01.01-TŐL MÓDOSULÓ, ILLETVE MEGSZŰNŐ STANDARDOK

Az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard az alábbi standardokat módosítja:

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK
IAS 1  Pénzügyi kimutatások prezentálása
IAS 2  Készletek
IAS 8  Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák
IAS 10 Mérlegfordulónap utáni események
IAS 12 Nyereségadók
IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele
IAS 21 Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai
IAS 23 Hitelfelvételi költségek
IAS 28 Társult vállalkozásokban lévő befektetések
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok bemutatása
IAS 33 Egy részvényre jutó nyereség
IAS 36 Eszközök értékvesztése
IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés a fedezeti elszámolásokra vonatkozó egyes rendelkezések kivételével
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK
IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása
IFRS 2 Részvényalapú kifizetés
IFRS 3 Üzelit kombinációk
IFRS 4 Biztosítási szerződések
IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek
IFRS 13 Valós értéken történő értékelés

 

Az IFRS 16 standard az alábbi standardokat módosítja:

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK
IAS 1  Pénzügyi kimutatások prezentálása
IAS 2  Készletek
IAS 12 Nyereségadók
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések
IAS 32 Pénzügyi instrumentumok bemutatása
IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás
IAS 36 Eszközök értékvesztése
IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések
IAS 38 Immateriális javak
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés a fedezeti elszámolásokra vonatkozó egyes rendelkezések kivételével
IAS 40 Befektetési célú ingatlan
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK
IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása
IFRS 3 Üzleti kombinációk
IFRS 4 Biztosítási szerződések

 

Az alábbiakat pedig visszavonja, megszünteti:

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK
IAS 11 Beruházási szerződések
IAS 18 Bevételek

 


szerző: Farkas Krisztina

közzétéve: 2017.08.12.

Ez a blogbejegyzés a közzététele óta nem frissült, előfordulhat, hogy a jogi háttér megváltozása miatt már nem időszerű, vagy téves...


AJÁNLOTT BLOGBEJEGYZÉS:

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, nyilvánosan közzétett beszámolók